Algemene Voorwaarden

The Gap Partnership Ltd. Websitegebruik Algemene voorwaarden

Dank u voor uw bezoek aan onze website. Indien u doorgaat met bladeren en deze website gebruikt, gaat u akkoord met en bent u gebonden aan de volgende algemene gebruiksvoorwaarden, die samen met ons privacybeleid de relatie tussen The Gap Partnership en u, aangaande deze website, bepalen. Indien u het niet eens bent met (een deel van) deze algemene voorwaarden, gebruik onze website dan niet.

Het begrip 'The Gap Partnership' of 'ons' of 'wij' verwijst naar de eigenaar van de website, wiens kantoor gevestigd is te Ashlyns Hall, Chesham Road, Berkhamsted, Hertfordshire, HP4 2ST Verenigd Koninkrijk, company number 3467764. Het begrip 'u' verwijst naar de gebruiker of de lezer van de website.

Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van de website is onderhavig aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

De inhoud van de pagina's van deze website is uitsluitend ter uwer informatie en gebruik. Deze inhoud kan zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.

De website maakt gebruik van cookies om browsingvoorkeuren te volgen. U kunt meer informatie over Cookies vinden in ons Privacybeleid.

Wij noch derde partijen verstrekken garantie voor de nauwkeurigheid, stiptheid, prestaties, volledigheid of gepastheid van de informatie en materialen die op deze website worden aangetroffen of aangeboden, ongeacht het doel ervan. U erkent dat dergelijke informatie en materialen onjuistheden of fouten kunnen bevatten en we wijzen aansprakelijkheid voor dergelijke onjuistheden of fouten nadrukkelijk en voor zover wettelijk mogelijk volledig af.

Uw gebruik van informatie of materialen uit deze website is geheel voor eigen risico, wij zijn daarvoor niet aansprakelijk. Het is uw eigen verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat producten, services of informatie, die middels deze website beschikbaar zijn, voldoen aan uw specifieke behoeften.

Deze website bevat materiaal waarvan wij eigenaar zijn of waarvoor wij de licentie houden. Dit materiaal is inclusief, maar niet beperkt tot, het ontwerp, opmaak, uitstraling, verschijningsvorm en grafische weergaven. Reproductie is verboden, tenzij in overeenstemming met de eigendomsrechtnotitie, welke onderdeel vormt van deze algemene voorwaarden.

Alle handelsmerken die op deze website worden weergegeven en die niet eigendom zijn van of gelicenseerd zijn aan de websitebeheerder, worden op de website erkend.

Ongeautoriseerd gebruik van deze website kan aanleiding zijn voor een schadeclaim en/of gezien worden als strafbaar feit.

Van tijd tot tijd kan deze website koppelingen naar andere websites bevatten. Deze koppelingen worden verzorgd voor uw gemak en voorzien u van meer informatie. De aanwezigheid van deze koppelingen beteken niet dat we het eens zijn met de inhoud van deze website(s). Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de gekoppelde website(s).

Uw gebruik van deze website en elk daaruit voortkomend dispuut valt onder de jurisdictie van de wetten van Engeland, Noord-Ierland, Schotland en Wales.