Vertrouwelijkheid

“De vertrouwelijkheid van onze klanten beschermen is essentieel voor ons bestaan. Zonder het vertrouwen dat dit schept, hebben we geen relatie, geen klanten en geen omzet".

Het is de aard van ons bedrijf om klanten in vertrouwelijke en gevoelige afspraken te ondersteunen. Daarom hebben we een formele "Verbintenis tot vertrouwelijkheid" opgesteld, ook hebben we een uitgebreid beleid en uitgebreide procedures om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van de klant beschermd is en dat het vertrouwen tussen ons bevorderd wordt.

Ons vertrouwelijkheidsbeleid zet niet alleen uiteen hoe we vertrouwelijke informatie beschermen, maar ook hoe we belangenconflicten vermijden, onze medewerkers ondersteunen en opleiden om ons beleid te begrijpen en toe te passen. Het beschrijft ook wat we doen om ervoor te zorgen dat we aan de striktste normen van onze bedrijfsethiek voldoen.

De normen en waarden die onze organisatie onderbouwen

The Gap Partnership is 20 jaar geleden ontstaan en is sindsdien uitgegroeid tot ‘s werelds toonaangevende en meest vertrouwde onderhandelingsconsultancy. We verzorgen oplossingen voor onderhandelingscapaciteiten en consultancy in meer dan 50 landen voor meer dan 500 wereldwijd opererende organisaties. Wij werken vanuit onze kantoren in Europa, Azië, Australië, Noord- en Zuid-Amerika en Zuid-Afrika. Elk lid van ons team is een werknemer, allemaal hoog opgeleid en actief betrokken bij commerciële onderhandelingen. Onze teams zijn gepassioneerd over onderhandelen en zetten zich volledig in om onze klanten de beste onderhandelingsoplossingen in de wereld te bieden.

Toen ik The Gap Partnership oprichtte, deed ik dat met een aantal normen en waarden in gedachten. Deze normen en waarden onderstreepten onze activiteiten, vormden onze doelstellingen, passie en samenhang. Ze zijn vandaag nog even belangrijk als destijds. We blijven ernaar streven om DE BESTE TE ZIJN en we leggen de lat hoog. Bij The Gap Partnership is er geen ruimte voor zelfgenoegzaamheid of excuses. We VERNIEUWEN voortdurend, om nieuwe oplossingen met een toegevoegde waarde te ontwikkelen waarmee onze klanten hun doelen kunnen bereiken, ongeacht waar ter wereld ze opereren. Onze mensen zijn GEPASSIONEERD over onderhandelen en over het werken met onze klanten. Wij werken als ÉÉN TEAM, ongeacht functie, kantoor of regio.

De onderliggende waarde is VERTROUWEN - de afhankelijkheid voor elke relatie die we hebben. Dit vloeit voort uit transparantie, discretie, consistentie, integriteit en het altijd nakomen van onze beloftes. Het is iets dat verdiend moet worden. Zonder dit vertrouwen hebben we geen relaties, geen klanten en geen omzet. Het is van fundamenteel belang voor ons bestaan.

Tijdens de groei van onze onderneming hebben we deze normen en waarden op verschillende manieren verankerd, in onze bedrijfscultuur, ons beleid, onze processen en onze handelswijze. Daarnaast hebben we ingestemd te handelen volgens de ‘principles of Consulting Excellence’, uiteengezet door de Management Consultancies Association.

Steve Gates, Executive Chairman and Founder

Voorwaarden voor vertrouwen scheppen

Wij ondersteunen onze klanten in vertrouwelijke en gevoelige afspraken. We hebben beleid en processen geïntroduceerd om onze klanten te beschermen, duidelijke parameters te bieden en om vertrouwen tussen beide partijen te bevorderen.

De vertrouwelijke informatie van onze klanten beschermen

 • Onze klanten delen gevoelige informatie met ons. Deze informatie wordt alleen intern verspreid indien dit nodig is om onze afspraken met deze klant te dienen.
 • Sommige klanten kunnen verlangen dat hun contacten met The Gap Partnership zelfs binnen onze bedrijfsvoering vertrouwelijk blijft. In dergelijke situaties hebben we maatregelen getroffen om de anonimiteit van de klant te waarborgen.
 • We vermijden onnodige blootstelling van enige vorm van vertrouwelijke klantinformatie die voor ons niet noodzakelijk is om een specifiek resultaat te realiseren. Alle medewerkers zijn zich, wat dit onderwerp betreft, bewust van hun verantwoordelijkheid.
 • Binnen ons beleid worden zowel verschillende niveaus van gevoeligheid van klantinformatie erkend, alsmede de juiste manier waarop die behandeld dienen te worden.
 • We beseffen dat bepaalde consultingafspraken interessant kunnen zijn voor derden en we hanteren een beleid waarin we geen commentaar geven over actuele activiteiten.

 

Belangenconflicten van klanten vermijden

 • Wanneer redelijkerwijze aangenomen kan worden dat er een belangenconflict is of kan ontstaan, staken we onze deelnemingen.
 • We rusten onze teams uit om potentiële belangenconflicten te herkennen en sporen werknemers daartoe aan.
 • We zijn transparant en proactief in onze communicatie over onze ondernemingsstrategie en over hoe we belangenconflicten uit de weg gaan.
 • Indien nodig structureren we onze teams om enige vorm van belangenconflicten te vermijden.
 • We analyseren elk klantencontact en elke concrete opdracht om mogelijke belangenconflicten vast te stellen en te voorkomen.


Onze medewerkers ondersteunen ons beleid en begrijpen hoe het toe te passen

 • We verzorgen trainingen en bewustwordingsprogramma’s om te waarborgen dat al onze mensen onze beginselen en ons beleid begrijpen.
 • Onze werknemersovereenkomsten en -handboeken zijn duidelijk in wat we van onze mensen verwachten.
 • We hebben een operationele adviesraad waar al onze werknemers leiding en richting kunnen vragen om zodoende belangenconflicten te vermijden en de belangen van onze klanten te waarborgen.

 

Bedrijfsethiek

 • We benoemen onze consultants op basis van meerdere criteria, waaronder het hoogste niveau van integriteit en vertrouwen. Onze cultuur is een cultuur van transparantie met een sterke set klantgerichte waarden, die binnen de hele onderneming wordt bevorderd.
 • We bevorderen het belang om integer te handelen en zijn geen voorstander van tactieken die, in de ogen van velen, onethisch overkomen. Echter, moeten we wel op deze methodes wijzen zodat iedereen zich bewust is hoe anderen deze in een onderhandeling kunnen toepassen.
 • Zo zijn we ook geen voorstander van oneerlijkheid of misleidend gedrag in een onderhandeling, maar wijzen we erop dat het soms nodig is om informatie achter te houden.
 • We bevorderen, indien passend, om tijdens onderhandelingen samen te werken. Dit vraagt van alle partijen vertrouwen en integriteit, maar wij denken dat het de beste weg kan zijn om waarde te scheppen.

Consultancy excellentie waarborgen

The Gap Partnership is er trots op lid te zijn van de Management Consultancies Association (MCA) en we hebben de verklaring ondertekend waarmee The Gap Partnership zich aan hun “Consulting Excellence”-kader verbonden heeft. 

De negen beginselen van het Consultancy Excellentie kader sturen ons gedrag met onze klanten, leveranciers en werknemers, en weerklinken in alle geledingen van onze organisatie. Wij geloven dat dit de basis is voor consultancy praktijken en we werken hard om ervoor te zorgen dat we deze beginselen blijven naleven. De ethos die onze acties voortstuwt is het actief zoeken naar excellentie in alles wat we doen, dus voor ons is het een tweede natuur om te werken volgens de beginselen van de MCA.

De Negen beginselen van ‘Consultancy Excellence’ waaraan The Gap Partnership zich verbonden heeft, zijn:

Ethisch gedrag

 • We zijn verantwoordelijke en goede burgers.
 • We ondernemen op een ethische wijze.
 • We bevorderen een ethische cultuur

 

Klantenservice en waarde

 • We bieden uitstekende consultancydiensten en leveren de resultaten die klanten nastreven en nodig hebben.
 • We zijn transparant met klanten en handelen op basis van hun belangen en nemen hun zorgen in aanmerking.
 • We streven er altijd naar om de waarde die we onze klanten kunnen leveren te verbeteren.


Professionele ontwikkeling

 • We volgen elk jaar training en professionele ontwikkelingsplanning.
 • We stimuleren sterke essentiële consultancyvaardigheden en specialismen in onze consultants en teams.
 • We ondersteunen de loopbaanontwikkeling, professionele ontwikkeling en het welzijn van onze werknemers.