juli 2020

Gezamenlijke bedrijfsplannen: de ongrijpbare win-win situatie bereiken

Door Vince Brook

Terug naar inzichten

Gezamenlijke bedrijfsplannen: de ongrijpbare win-win situatie bereiken

juli 2020 Door Vince Brook

Terug naar inzichten

 

Een gedetailleerde en praktische gids om succesvol te onderhandelen over cruciale bedrijfsovereenkomsten: gezamenlijke bedrijfsplannen. Succes betekent het bereiken van een overeenkomst die wederzijds voordeel oplevert, de risico's tot een minimum beperkt en die op de juiste manier het eigendom is van en beheerd wordt door alle partijen.

Gezamenlijke bedrijfsplanning, jaarplanning, koop- en verkoopplannen: in de loop van de tijd is de naam die aan gezamenlijke bedrijfsplanning (JBP) wordt gegeven sterk geëvolueerd. Het proces voor het onderhandelen over samenwerkende jaarovereenkomsten die wederzijdse voordelen opleveren en risico's verminderen door afstemming en contractering en het toewijzen van verantwoording is nog steeds een belangrijk proces dat door veel bedrijven wordt omarmd. 

 

Als het proces goed wordt beheerd, kan het helpen bij de focus en wederzijdse afstemming door vooraf doelen te identificeren en prioriteren. Het kan ook helpen om risico's te beperken door verantwoording toe te wijzen, en het zal een grotere kans hebben op een succesvolle samenwerking door regelmatige controle, evaluatie en aanpassingen uit te voeren, indien of wanneer nodig. In feite vertegenwoordigt een succesvolle JBP het ongrijpbare doel van een zakelijk partnerschap: een win-win voor beide partijen. 

Een slechte planning kan uw pogingen om met succes over een gezamenlijk businessplan te onderhandelen doen ontsporen

Waar te beginnen 

Hoe u met het proces begint, is een van de belangrijkste vragen. Bepaal of een JBP geschikt is voor beide partijen. Denk na over de voordelen: is er voldoende zakelijke activiteit? Is de omvang van de incrementele zakelijke mogelijkheden groot genoeg? Beoordeel vervolgens of er aan beide kanten een voldoende niveau van "wil en vaardigheid" of verlangen en bekwaamheid is om de tijd te investeren in het creëren ervan. 

 

Nadat is vastgesteld of het de moeite waard is, kan gezamenlijke bedrijfsplanning intrinsiek gekoppeld worden met de bedrijfsplanningscyclus. Het proces kan echter het meest effectief zijn als het continu en iteratief is. Om de optimale waarde van het plan volledig te realiseren, moet de overeenkomst ook gebaseerd zijn op wederzijdse waardecreatie, waarbij beide partijen actief bijdragen in plaats van gewoon kant-en-klare oplossingen uit te voeren. Door op de hoogte te blijven van bedrijfsontwikkelingen, marktprestaties en het creëren van een dynamische versus een statische overeenkomst, zorgt u ervoor dat de waarde niet afneemt over de duur van de overeenkomst.  

U kunt het volledige rapport downloaden en lezen door het onderstaande formulier in te vullen.  

Voer uw gegevens in om het rapport in het Engels te downloaden.

Vince Brook