april 2020

Van M/V-gelijkheid een gewoonte maken

Door Eva-Maria Baumer

Terug naar inzichten

Van M/V-gelijkheid een gewoonte maken

april 2020 Door Eva-Maria Baumer

Terug naar inzichten

 

Hoewel er in de strijd voor M/V-gelijkheid nog veel werk moet worden gedaan, bestaan er een aantal fantastische initiatieven die om aandacht vragen. Eva-Maria Baumer, VP Corporate Engagement bij Mastercard, maakt hen zichtbaar.

De wereld is vol briljante mogelijkheden, maar die staan niet altijd voor iedereen open. De waarheid is dat te veel van onze wereld,  zonder vrouwen in het achterhoofd is ontworpen en zonder dat er vrouwen bij betrokken zijn. Ook nu nog houden ongelijkheid en uitsluiting vrouwen tegen. In feite houden ze ons allemaal tegen.

Het gebrek aan evenwicht tussen kansen en gelijkheid wordt vaak verergerd door voorschriften en wetten. Zoals een recent onderzoek naar de vooruitgang van de vrouwen in de wereld heeft aangetoond, zijn er nog steeds landen waar vrouwen geen eigendom mogen erven of wettelijk verplicht zijn hun man te gehoorzamen (VN-Vrouwen, 2019). Bovendien beperkt bijna de helft van de wereldeconomieën de beslissing van vrouwen om zich bij de arbeidsmarkt aan te sluiten of te blijven (De Wereldbank, 2019). Meer nog: Diversiteit van ideëen, geslacht en etniciteit is nog steeds niet doorgedrongen tot de directies en leidinggevende posities van bedrijven. Hoewel er enige vooruitgang is geboekt in het Verenigd Koninkrijk met meer dan 30% vrouwen in de FTSE 350-bedrijven, hoe komt het dan dat slechts 5% van de CEO's vrouwen zijn?

Een voortdurend gebrek aan diversiteit en inclusie kan een aanzienlijke negatieve invloed hebben op de manier waarop we de wereld voor de volgende generatie vorm geven. In een tijd waarin artificiële intelligentie steeds meer menselijke taken zal uitvoeren, moeten we ervoor zorgen dat we de vertekening van gegevens elimineren om genderstereotypen te vermijden. Wat bedoel ik met “vertekening van gegevens”? Wel, neem een onderzoek uit 2016 waarin wordt gekeken naar woorden die in Google News artikelen gebruikt worden: het bleek dat de vectoranalogie, “man is voor computerprogrammeur als vrouw is voor x”, werd voltooid met x = huisvrouw (Forbes, 2020).

Als vrouw in het bedrijfsleven leiden dit soort bevindingen ertoe dat ik me afvraag of we nog wel de hoofdverzorger in gezinnen zijn? Hadden we niet een fase moeten bereiken waarin mannen evenzeer betrokken zijn bij de zorg voor hun gezin? Ik denk het wel, en gelukkig zijn er bewijzen – en gegevens – die erop wijzen dat we op de goede weg zijn. Zo biedt Mastercard bijvoorbeeld vier maanden zwangerschapsverlof en twee maanden vaderschapsverlof als wereldwijde standaard, en 80 procent van mijn mannelijke collega's met pasgeborenen neemt het graag. Nu onderzoekt Mastercard of het mogelijk is om het ouderschapsverlof voor zowel mannen als vrouwen te verenigen om een gelijkwaardiger speelveld te creëren.

Het Girls4Tech programma van Mastercard inspireert meisjes om technische vakken te volgen

Ook het onderwijs speelt een belangrijke rol. Mastercard wil graag de participatie van meisjes in STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) opvoeren om ervoor te zorgen dat we een wereld ontwerpen die voor iedereen werkt. Ons Girls4Tech-programma heeft al meer dan 800.000 meisjes in 27 landen geïnspireerd om van vakken als AI of cyberveiligheid te volgen.

Het goede nieuws is dat steeds meer bedrijven zich bewust worden van het feit dat het streven naar een evenwicht tussen mannen en vrouwen niet alleen het juiste is, maar dat het ook zakelijk zinvol is. Uiteindelijk vertegenwoordigen vrouwen een belangrijke klantenkring die tot 80% van de dagelijkse aankoopbeslissingen neemt, maar nog steeds niet goed bediend wordt. Het wereldwijde adviesbureau Oliver Wyman schatte in 2019 dat de financiële industrie alleen al een omzetkans van $700B mist door niet volledig aan de behoeften van de vrouwelijke consumenten te voldoen.

Om van deze kans ten volle gebruik te maken en de verandering te beïnvloeden, moeten bedrijven over drie vragen nadenken: hoe ze hun eigen mensen kunnen ondersteunen, hoe ze de markt via hun producten en programma's kunnen beïnvloeden, en hoe ze de verandering in de samenleving via publiek-private partnerschappen kunnen aandrijven.

Vanuit het perspectief van de mensen heeft de cultuur altijd de overhand. Het is van cruciaal belang dat er verschillende perspectieven worden vertegenwoordigd en dat er een inclusieve omgeving wordt gecreëerd waarin mensen het gevoel hebben erbij te horen. Dit moet van de top komen, waarbij het senior management de leiding heeft. Gelijke loon voor gelijk werk is een drijfkracht voor inclusieve groei. Daarnaast helpen een evenwichtige lijst van gevarieerde kandidaten en een actieve opvolgingsplanning om een significant verschil te maken.

Mastercard werkt ook samen met zijn klanten om producten te co-creëren die beter tegemoet komen aan de behoeften van vrouwen. Door ons eigen onderzoek met meer dan 40.000 mensen weten we dat vrouwen net zo financieel bekwaam zijn als mannen, meer controle hebben over hun financiën en op zoek zijn naar meer eenvoud en stabiliteit. Dit wereldwijde segmentatieonderzoek heeft ons productontwikkelingskader beïnvloed en samen met onze klanten streven we naar het ontwerpen van oplossingen die de toegang van vrouwen en hun ervaring op het gebied van financiële aangelegenheden transformeren.

We beheren ook de Mastercard Index of Women Entrepreneurs, een wereldwijd initiatief dat de vooruitgang en prestaties van vrouwelijke ondernemers op 58 markten volgt en het belang van de geografie in het vrouwelijk ondernemerschap benadrukt. Zoals te verwachten toont het onderzoek aan dat vrouwelijke ondernemers het beter doen in geavanceerde economieën met een hoog inkomen die zeer gunstige voorwaarden bieden.

Niemand kan alleen bergen verzetten. We hebben steun nodig van andere openbare en particuliere organisaties die de huidige toestand op de helling zetten, invloed uitoefenen op de belangrijkste belanghebbenden en onderhandelen om positieve veranderingen te bereiken. Sommige campagnes die verandering stimuleren zijn de 30%-club, die samenwerkt met organisaties om leiders te helpen de cultuur te veranderen, en het financieel verbond voor vrouwen, die financiële instellingen bijeenbrengt om de vrouwenmarkt beter te kunnen bedienen. VN-Vrouwen pleit voor een beter beleid en betere levensomstandigheden. En er zijn nog veel meer organisaties die belangrijk werk doen op dit gebied, want er is nog veel meer werk voor ons te doen.  

Ik heb het voorrecht om bij een bedrijf te werken waar mijn dagelijkse werk bestaat uit het beïnvloeden van de belangrijkste belanghebbenden om het evenwicht tussen mannen en vrouwen vanuit een zakelijk perspectief op grote schaal te bevorderen – binnen en buiten het bedrijf. Onze missie is om een wereld te creëren die ontworpen is met vrouwen in het achterhoofd en die erbij betrokken zijn. En dat betekent niet mannen versus vrouwen – het zijn mannen en vrouwen. Want een wereld die beter werkt voor vrouwen creëert grenzeloze mogelijkheden voor ons allemaal.

Ga met ons mee op deze reis!

Als u meer over dit onderwerp wilt weten, kunt u hieronder ons M/V en onderhandelen rapport downloaden

Voer uw gegevens in om het rapport in het Engels te downloaden.

Eva-Maria Baumer